Website OpaPeil.nl online

Maandelijks onderzoek onder Alkmaarders

Vanaf 8 mei gaat hij de lucht in: OPAPeil.nl. Via dit korte, maandelijkse onderzoek peilt OPA de meningen van Alkmaarders over aansprekende en mooie onderwerpen voor de stad. OPA vindt het belangrijk dat Alkmaarders meepraten en meedenken over hun eigen stad. ‘Zij weten immers zelf wat goed is voor de stad’ aldus Victor Kloos, politiek leider van OPA. OPA wil graag de mening horen van de inwoners van Alkmaar. En met die ideeën en meningen gaat OPA aan de slag. De uitkomsten van OPAPeil.nl gaat OPA ook gebruiken voor het maken van het verkiezingsprogramma.

Wie mee wil doen aan OPAPeil schrijft zich eenmalig in en kan daarna aan elk onderzoek meedoen dat voor hem of haar interessant is. Bij de eerste keer vraagt OPA eenmalig wat algemene gegevens van U.

Onze eerste peilingen

1. Kanaalkade weer tweerichting?

In 1998 is besloten om een busbaan aan te leggen op de Kanaalkade. Rijk en Provincie gaven hiervoor subsidie en stelden als eis dat de Kanaalkade voor autoverkeer zou worden afgesloten. In 2003 heeft de gemeenteraad besloten om eenrichtingsverkeer op de Kanaalkade in te voeren.

In 2010 is dat ook uitgevoerd.
Sinds die tijd is er veel discussie over het eenrichtingsverkeer. Ondernemers en bewoners willen graag het tweerichtingsverkeer terug. Het gemeentebestuur wil dit ook. De provincie is hier tot op heden tegen en dreigt met een schadeclaim. Die kan oplopen tot 1 miljoen euro. Wat vindt u?

Klik hier om om de peiling in te vullen

2. Huiswaarderweg doortrekken of niet?

Jarenlang is er al discussie over de vraag of de Huiswaarderweg moet worden doorgetrokken tot aan de Bergerweg ter hoogte van de Groeneweg. Dit om de verkeersdruk om de Bergerweg te verminderen. In 2010 heeft de gemeenteraad besloten de Huiswaarderweg niet door te trekken. OPA was hier ook niet voor, vanwege het belang en behoud van het groene landschap.

Klik hier om om de peiling in te vullen